Over ons

‘SOC-RATIO’

De eerste vonken van Socratio ontstonden in 2018, toen we elkaar de vraag stelden: “wanneer ben je eigenlijk succesvol?”. Je kunt je wellicht voorstellen dat als je hier oprechte vragen (zoals Socrates tweeduizend jaar geleden deed) over stelt, dat er een wereld voor je open gaat. Wat is succesvol? Hoe word je dan succesvol? Zijn daar gedeelde principes uit te halen die voor iedereen gelden? Gelden deze wetten ook voor organisaties? 

Wat zou jij antwoorden als je op je sterfbed nadenkt of je een succesvol leven hebt gehad? Was je rijk? Had je een groot huis? Een grote familie? Was je alleen? Kun je succes daaraan afmeten? Eigenlijk is er maar één conclusie: Je bent succesvol als je gelukkig bent en anderen gelukkig maakt. Deze basisgedachte is de aandrijfmotor voor wie we zijn en wat we doen. We willen de wereld ‘gewoon’ een klein beetje gelukkiger maken. 
 
We dragen onze visie uit door persoonlijke aandacht te geven aan mensen en te achterhalen hoe er wordt samengewerkt vanuit gelijkwaardigheid en (psychologische/sociale) veiligheid. We onderzoeken de individuele drijfveren en bekijken hoe dit matcht met de gedeelde waarden van de groep. We handelen vanuit de overtuiging dat de meeste mensen deugen. Hierin zijn we ‘kinderlijke enthousiast’: nieuwsgierig, positief, energiek, spontaan, waarderend, een tikkeltje naïef, maar bovenal ‘oprecht’. 

Onze diensten richten zich op de volgende onderwerpen: 
Samenwerken vanuit gelijkwaardigheid 
Psychologische en sociale veiligheid 
Identiteit en kernwaarden 
Talenten en talentontwikkeling 

Vriendschap

Oprecht nieuwsgierig

Sociaal

Rationeel

Oprecht nieuwsgierig, sociaal en rationeel. Dat is wie wij zijn en waar we voor staan. Onze zoektocht naar ‘geluk’ heeft ervoor gezorgd dat we inmiddels elkaars allerbeste vrienden zijn. Vriendschap is voor ons belangrijk. Het staat voor vertrouwen, de ander het beste gunnen, plezier, gezelligheid, maar óók voor eerlijkheid. We zeggen elkaar de waarheid, ook als we het oneens zijn. Dit verwachten we ook van onze partners. Daarom steken we veel tijd in de kennismaking en relatie met onze partners.

CLUB VAN LEUKE MENSEN

Job

Enthousiast, energiek en chaotisch! Het is geweldig om bezig te kunnen zijn met individuele mensen. Ik vind het belangrijk om mensen te begrijpen vanuit hun drijfveren en talenten. Ook word ik getypeerd door de woorden: levendig, energie en soms een tikkeltje wispelturig. Ik vind het ontzettend belangrijk dat mensen zich veilig voelen. Een open sfeer, waarin fouten maken mag, is daarin cruciaal.

Roel

Nuchter, positief en vriendelijk, die woorden typeren mij. Ik ben naïef en daar schaam ik me eigenlijk niet voor. Mijn naïviteit zorgt voor spontaniteit en het haalt vaak de angel uit een verhit gesprek. Ik wil graag met mensen werken, waarbij ik hen de ruimte biedt om volledig zichzelf te zijn. Ik heb mensen om mij heen nodig die enthousiast en levendig zijn. Vanuit dat enthousiasme, mijn analytisch vermogen en discipline maak ik de vertaalslag van ideeën naar acties.

Arjan

Nieuwsgierig, oprecht geïnteresseerd, sportief en sociaal, dat is wat mij typeert. Daarbij stel ik veel en graag vragen om mensen beter te begrijpen en te kunnen duiden waar het begint, de vraag achter de vraag, achter de vraag stellen. Ik train mijzelf dagelijks in het leren luisteren en wordt daar steeds iets beter in. Vragen stel ik aan anderen, maar ook aan mijzelf, waarbij ik altijd op zoek ben naar ‘wat werkt’.